600 jaar Concilie van Konstanz

Concilie van Konstanz - Pest en oorlog in de 14de eeuw

De 100-jarige oorlog in Frankrijk; Europese perikelen om de crisis in het pausdom te beëindigen dat door drie pausen tegelijk in aanspraak werd genomen die zich op gebied van corruptie, aflaathandel en moord overtroffen; herhaaldelijk hongersnood en twee keer de Zwarte Dood; hervormings- en opwekkingsbewegingen waarin de noodlijdende bevolking vluchtte en die wederom door de katholieke Kerk met de brutale Inquisitie werden vervolgd: De 14de eeuw was waarlijk geen vreedzame periode. Daarom besloot de Duitse koning Sigismund de Kerk fundamenteel te reformeren en een concilie bijeen te roepen.

Concilie van Konstanz

Deze grote gebeurtenis vond van 1414-1418 in Konstanz plaats omdat de stad voor alle vertegenwoordigers van het christendom centraal gelegen was. Gezanten kwamen uit landen als Portugal en Polen, Zweden en Ethiopië. Tijdens het concilie bevolkten ongeveer 60.000 mensen de stad waar normaalgezien eerder circa 5.000 inwoners leefden. Op politiek vlak was het concilie geen succes. De drie pausen traden weliswaar af en met de verkiezing van Martinus V als enige paus werd het Westerse Schisma beëindigd maar het lukte niet om de kerk te hervormen. Dit zou 100 jaar later onder Maarten Luther tot de Reformatie en de splitsing van de Kerk leiden. Prominente slachtoffers van het concilie waren de Praagse hoogleraar Johannes Hus en de Tsjechische Hiëronymus van Praag, beiden intellectuele hervormers die de politieke machtspelletjes stoorden en in Konstanz tot de brandstapel werden veroordeeld.

Concilie van Konstanz - De executie van Jan Hus

Niet enkel het middeleeuwse Konstanz is grotendeels bewaard gebleven maar ook de belangrijke schouwplaatsen uit de tijd van het concilie. Bijvoorbeeld de domkerk, waar de deelnemers vergaderden en het conciliegebouw dat eigenlijk een opslagplaats was en waar de verkiezing van de paus plaatsvond. Ter gelegenheid van het 600ste jubileum zijn er talrijke evenementen waar we u hier op willen wijzen.

 

600 jaar Concilie van Konstanz – stad Konstanz
Grote en kleine evenementen: www.konstanzer-konzil.de

Nieuwe tentoonstelling – Hus-Museum
Permanente tentoonstelling en rondleidingen in verschillende talen

Konstanzer Konzil - Konstanz 1414 - Silvio Natali
Concilie van Konstanz - De Domkerk
 
Concilie van Konstanz - Het Konzilsgebouw